naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

O pyšné čarodějnici

Velikonoce

Vítání jara

O perníkové chaloupce

Masopust 2018

II. zpívání u stromku

Mikuláš 2017

Sychrov 2017 - Pasování předškolních dětí

Závěrečné plavání

Hrad Kost, Branžež

Botanicus - Ostrá 2017

Čtvero ročních dob

Přehrada Josefův Důl, rozhledna Královka 

Cyklokurz 2017

Bozkovské jeskyně 2017

Čarodějnický rej + noc třídy C v MŠ

Liška Bystrouška

Čarodějnický rej A + B

Velikonoční dílny - třída A + B

Dětská show

O Smolíčkovi

Velikonoční dílny
- třída C

Masopustní karneval
- třída A + B

Masopustní karneval
– třída C

Lyžařský výcvik 2017

Muzikohraní
 

úvodní stránka

slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách 
Mateřské školy Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace.

aktuality

ZÁPIS do MŠ Velké Hamry I. 15. 5. 2018 ZDE


V pátek 20. 4. proběhlo V KD Velké Hamry interaktivní představení pro školy s názvem Krejčík Honza. S naší MŠ se byly na představení podívat též děti ZŠ a MŠ Velké Hamry II. a děti z MŠ Plavy. Představení bylo vydařené, děti se bavily.
Děkujeme vedení města Velké Hamry, že KD poskytlo bezúplatně.


Ve čtvrtek 26. 4. 2018 pořádá třída C Čarodějnickou noc v MŠ.
Příchod do MŠ v 19.00 hodin – s sebou pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.
Připravena je večerní dobrodružná cesta na zahradě školy.
Kdo bude v MŠ spát nahlásí třídní učitelce do středy 25.4.

V PÁTEK 27. 4. 2018 SE KONÁ VELKÝ ČARODĚJNICKÝ REJ V MŠ.
RODIČE DEJTE DĚTEM DO MŠ ČARODĚJNICKÝ KOSTÝM DLE VLASTNÍ FANTAZIE
DĚTI, KTERÉ V MŠ SPÍ, SI PŘINESOU KOSTÝM S SEBOU V PŘEDVEČER REJE V IGELITOVÉ TAŠCE.


V pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 bude MŠ UZAVŘENA.
1. 5. a 8. 5. - státní svátek


Třída A + B nebude od čtvrtka 12. 4. chodit do tělocvičny ZŠ.
Od tohoto období budeme více využívat zahradu školy.

Pozor : začínáme jarní plavání
Každý čtvrtek odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry.
Začínáme ve čtvrtek 12. 4. 2018
Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: plavky
                              ručník
                              koupací čepici (děvčata)
                              nafouknuté podepsané rukávky

Prosím nedávejte dětem punčocháče.

6. 4. 2018 byly předškolní děti na ukázkové hodině v 1. třídě ZŠ Velké Hamry I.
Za milé přijetí děkujeme učitelkám prvních tříd, Evě Bambuškové, Lence Niedermertlové a všem dětem. 


Vážení rodiče, pokud Vám doma zbývá pečivo, můžete je usušené, nakrojené na menší kusy donést do MŠ. Myslivci je s díky předají zvěři do krmelců v okolních lesích.

Děkujeme


Vážení rodiče, ve spolupráci s městem plánujeme prázdninový provoz řešit následujícím způsobem:

Od 16 7. – 27. 7. bude MŠ uzavřena (2 týdny)
Od 30. 7. – 17. 8. (3 týdny)
- bude město Velké Hamry zajišťovat péči o děti formou příměstského tábora v prostorách mateřské školy.
Výše poplatku – 50,- Kč na dítě a den + náklady na oběd.
Dohled nad dětmi budou vykonávat osoby zaměstnané městem Velké Hamry. Jedná se o zaměstnance MŠ – Kazdová Petra, Horáčková Andrea, Černá Kateřina, Zurčínová Pavla, Tůmová Soňa, Šimková Ilona.
Bude nutné, abyste připravili dětem dle délky pobytu 1 - 2 svačiny, teplý čaj v termosce. Celodenní pitný režim ve formě minerálek poskytne MŠ. Oběd (bez polévky) zajištěn dovozem od p. Pelky z jídelny na Svárově.
Provoz plánujeme v době od 6,30 – 15,30 hod.
Podmínkou přijetí dítěte je
zaměstnanost obou rodičů!
Žádáme rodiče, kteří službu nutně potřebují a budou ji využívat, aby se co nejdříve nahlásili u třídní učitelky.
Připomínky a náměty hlaste třídní učitelce nebo ředitelce školy.
Provoz MŠ opět zahájen od 20. 8. 2018.


Od pondělí 27. 11. 2017 se v kanceláři ředitelky školy (tak jako každý rok) vybírá sponzorský dar ve výši 300,- Kč.


Částka bude využita výhradně pro děti:

120,- Kč - Mikulášský balíček
180,- Kč - nákup hraček 

V měsíci lednu je k dispozici na nástěnce v šatně a webových stránkách školy přehled o příjmech a čerpání SD za uplynulý rok.


Každý čtvrtek odchází děti ze třídy A+B na cvičení do ZŠ. Začínáme 19. 10. 2017
Příchod do MŠ do 8,00 hod. Děti, které přichází těsně před 8,00 hod. by měly být po snídani.

S sebou do batůžku:
Triko s krátkým rukávem, kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv.

Pitný režim zajistí MŠ.

Každý pátek odchází děti ze třídy C na cvičení do ZŠ Velké Hamry

Začínáme 22. 9. 2017. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: 
triko s krátkým rukávem
Kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv


Dvouleté děti do MŠ nepatří


Základní informace pro rodiče, jejichž děti plní ve školním roce 2017/2018 povinnou předškolní docházku, tzn. děti narozené v době od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 + děti s odkladem školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8,00 – 12,00 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Zanedbávají-li rodiče péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. 
Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte bezodkladně, a to:
• telefonicky do třídy C - 775 429 831
• emailem do třídy C - tridac@msvh.cz
• osobně třídnímu učiteli – Kazdová Petra, Černá Kateřina
Po návratu dítěte do MŠ vyplní rodič Omluvný list dítěte, včetně uvedení důvodu nepřítomnosti dítěte. 
Pokud dítě do MŠ nedochází bez omluvy, ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů jeho nepřítomnosti.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Povinné předškolní vzdělávání včetně odkladu povinné školní docházky je bezúplatné.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Školním řádu mateřské školy.


1. třída ZŠ - školní rok 2017/2018

projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ

projekt Fond evropské pomoci nejchudším osobám Operační program potravinové
a materiální pomoci

projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech

o děti se starají

jídelníček

přírodní zahrada

pro rodiče

činnosti dětí

výtvarná galerie

zřizovatel

kde nás najdete

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo