naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Sychrov 2017 - Pasování předškolních dětí

Závěrečné plavání

Hrad Kost, Branžež

Botanicus - Ostrá 2017

Čtvero ročních dob

Přehrada Josefův Důl, rozhledna Královka 

Cyklokurz 2017

Bozkovské jeskyně 2017

Čarodějnický rej + noc třídy C v MŠ

Liška Bystrouška

Čarodějnický rej A + B

Velikonoční dílny - třída A + B

Dětská show

O Smolíčkovi

Velikonoční dílny
- třída C

Masopustní karneval
- třída A + B

Masopustní karneval
– třída C

Lyžařský výcvik 2017

Muzikohraní
 

úvodní stránka

slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách 
Mateřské školy Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace.

aktuality

Pozor : začínáme podzimní plavání
Každý čtvrtek odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry.
Začínáme ve čtvrtek 21. 9. 2017. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: 
plavky
ručník
koupací čepici (děvčata)
nafouknuté podepsané rukávky
Prosíme nedávejte dětem punčocháče.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Každý pátek odchází děti ze třídy C na cvičení do ZŠ Velké Hamry
Začínáme 22. 9. 2017. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: 
triko s krátkým rukávem
Kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvouleté děti do MŠ nepatří

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace pro rodiče, jejichž děti plní ve školním roce 2017/2018 povinnou předškolní docházku, tzn. děti narozené v době od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 + děti s odkladem školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8,00 – 12,00 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Zanedbávají-li rodiče péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. 
Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte bezodkladně, a to:
• telefonicky do třídy C - 775 429 831
• emailem do třídy C - tridac@msvh.cz
• osobně třídnímu učiteli – Kazdová Petra, Černá Kateřina
Po návratu dítěte do MŠ vyplní rodič Omluvný list dítěte, včetně uvedení důvodu nepřítomnosti dítěte. 
Pokud dítě do MŠ nedochází bez omluvy, ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů jeho nepřítomnosti.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Povinné předškolní vzdělávání včetně odkladu povinné školní docházky je bezúplatné.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Školním řádu mateřské školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR!! Platba úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červenec a srpen
proběhne za oba měsíce najednou inkasem z účtu od 1 – 10. září
ve výši 300,- Kč (150,- červenec, 150,- srpen).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ je uzavřena v termínu od 17. 7. – 18. 8.
Provoz zahájen 21. 8. 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdělení do tříd školní rok 2017 / 2018 ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. třída ZŠ - školní rok 2017/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Pasování předškolních dětí bude mít každé dítě 1x fotografii ( koláž) + CD.

V MŠ k dispozici od 23. 8. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ředitelství MŠ Velké Hamry I. děkuje panu Pavlu Vavřínkovi za poskytnutí finančních prostředků na občerstvení v cukrárně zámku Sychrov při příležitosti Pasování předškolních dětí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k velkým obavám z předpovědi počasí na čtvrtek a pátek, odkládáme 
Zahradní slavnost na měsíc září 2017.

Zváni budou SMS zprávou též rodiče a děti, které již budou v první třídě!!!

Vzhledem k velkým obavám z předpovědi počasí na čtvrtek a pátek, odkládáme 
Zahradní slavnost na měsíc září 2017.

Zváni budou SMS zprávou též rodiče a děti, které již budou v první třídě!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR!!!!
Pevná linka do MŠ s číslem 483 387 360 byla k 9. 3. ZRUŠENA. Využívejte pouze čísla mobilních telefonů, viz
Kontakty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech

o děti se starají

jídelníček

přírodní zahrada

pro rodiče

činnosti dětí

výtvarná galerie

zřizovatel

kde nás najdete

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo