naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Mikuláš 2017

Sychrov 2017 - Pasování předškolních dětí

Závěrečné plavání

Hrad Kost, Branžež

Botanicus - Ostrá 2017

Čtvero ročních dob

Přehrada Josefův Důl, rozhledna Královka 

Cyklokurz 2017

Bozkovské jeskyně 2017

Čarodějnický rej + noc třídy C v MŠ

Liška Bystrouška

Čarodějnický rej A + B

Velikonoční dílny - třída A + B

Dětská show

O Smolíčkovi

Velikonoční dílny
- třída C

Masopustní karneval
- třída A + B

Masopustní karneval
– třída C

Lyžařský výcvik 2017

Muzikohraní
 

úvodní stránka

slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách 
Mateřské školy Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace.

aktuality

14. 12. 2017 – Vánoční vystoupení třídy C v Domově pro seniory.

Rodiče, kteří mají zájem o
lyžařský výcvik dítěte, nahlaste třídní učitelce do 20. 12. 2017. Cena se pohybuje přibližně ve výši 2.400,- Kč.
Lyžařský výcvik pořádá nezisková organizace Fitkids - moderní sporty z Jablonce n. N.

21. 12. 2017 se koná na zahradě školy 2. vánoční setkání u stromečku s horkým čajem, svařákem, koledami a vystoupením dětí od 17, 00 hod. – k dispozici bude občerstvení, ke koupi vánoční perníčky, kapr, drobná keramika, svíčky, med, vánoční ozdoby a svícny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od pondělí 27. 11. 2017 se v kanceláři ředitelky školy (tak jako každý rok) vybírá sponzorský dar ve výši 300,- Kč.


Částka bude využita výhradně pro děti:

120,- Kč - Mikulášský balíček
180,- Kč - nákup hraček 

V měsíci lednu je k dispozici na nástěnce v šatně a webových stránkách školy přehled o příjmech a čerpání SD za uplynulý rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
21. 12 . 2017 od 17,00 hod. chystáme II. Vánoční zpívání u stromku se svařákem a občerstvením.

Vánoční atmosféru by bylo možné zpestřit
nákupem kapra přímo na naší akci, a to bez fronty – spolupráce byla dohodnuta s p. Jaroslavem Tomášem.

Kdo má o kapříka zájem, nahlaste co nejdříve u třídní učitelky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý čtvrtek odchází děti ze třídy A+B na cvičení do ZŠ.
Začínáme 19. 10. 2017

Příchod do MŠ do 8,00 hod. Děti, které přichází těsně před 8,00 hod. by měly být po snídani.

S sebou do batůžku:
Triko s krátkým rukávem, kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv.

Pitný režim zajistí MŠ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor : začínáme podzimní plavání

Každý čtvrtek odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry.
Začínáme ve čtvrtek 21. 9. 2017. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: 
plavky
ručník
koupací čepici (děvčata)
nafouknuté podepsané rukávky
Prosíme nedávejte dětem punčocháče.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Každý pátek odchází děti ze třídy C na cvičení do ZŠ Velké Hamry
Začínáme 22. 9. 2017. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: 
triko s krátkým rukávem
Kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvouleté děti do MŠ nepatří

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní informace pro rodiče, jejichž děti plní ve školním roce 2017/2018 povinnou předškolní docházku, tzn. děti narozené v době od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 + děti s odkladem školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8,00 – 12,00 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Zanedbávají-li rodiče péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. 
Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte bezodkladně, a to:
• telefonicky do třídy C - 775 429 831
• emailem do třídy C - tridac@msvh.cz
• osobně třídnímu učiteli – Kazdová Petra, Černá Kateřina
Po návratu dítěte do MŠ vyplní rodič Omluvný list dítěte, včetně uvedení důvodu nepřítomnosti dítěte. 
Pokud dítě do MŠ nedochází bez omluvy, ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů jeho nepřítomnosti.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Povinné předškolní vzdělávání včetně odkladu povinné školní docházky je bezúplatné.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Školním řádu mateřské školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. třída ZŠ - školní rok 2017/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ

projekt Fond evropské pomoci nejchudším osobám Operační program potravinové
a materiální pomoci

projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech

o děti se starají

jídelníček

přírodní zahrada

pro rodiče

činnosti dětí

výtvarná galerie

zřizovatel

kde nás najdete

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo